VAN CÔNG NGHIỆP

Thống kê truy cập

Online :23
Tuần :1856
Tháng :17931
Tổng truy cập :798113
VAN MÀNG TYPE 14 V14MHCTF1
 
  • VAN MÀNG TYPE 14 V14MHCTF1

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: V14MHCTF1

Diaphragm -Type14  Handle  - C-PVC- PT-  F-10K

Model: V14MHCTF1

Valve Type Operation Body Material Seal Material Connection Size ID (OD) Part Code Description 1 Remarks Model
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 15 (d20) V14MHCTF1015 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  15MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 20 (d25) V14MHCTF1020 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  20MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 25 (d32) V14MHCTF1025 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  25MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 32 (d40) V14MHCTF1032 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  32MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 40 (d50) V14MHCTF1040 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  40MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 50 (d63) V14MHCTF1050 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  50MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 65 (d75) V14MHCTF1065 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  65MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 80 (d90) V14MHCTF1080 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  80MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 100 (d110) V14MHCTF1100 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K 100MM  

V14MHCTF1

 

Sản phẩm cùng loại
Mã sản phẩm : BFFX
Mã sản phẩm : V23LVUVS8
Mã sản phẩm : VSCORIEF
Mã sản phẩm : A2AKGUESJ
 
Mã sản phẩm : V21LVFVNJ
Mã sản phẩm : VGEMHUEFA
Mã sản phẩm : A23KGUVF
Mã sản phẩm : VAN BI CPVC V21LVCEF1
 
Mã sản phẩm : AVBR3UESJ
Mã sản phẩm : V14MHFTF1
Mã sản phẩm : HP-PVC
Mã sản phẩm : V14MHUTF1
Mã sản phẩm : DFPF
 
Mã sản phẩm : U-PVC
Mã sản phẩm : HI-PVC
Mã sản phẩm : V14MHFTF1
 
Mã sản phẩm : PNUWPJN
Mã sản phẩm : PNIWPJN
Mã sản phẩm : PN2PPJN
 
Mã sản phẩm : KHO HANG FITTING ASAHI
Mã sản phẩm : KHO HÀNG ASAHI (AAP)
Thương hiệu

CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH
CỘNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH