Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
0907450506
 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0902720814

 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0907450506

 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0902601875

 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0907183871

 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0902800728

 • Kinh Doanh

  Điện thoai:0766226161

VIDEO CLIP

Thống kê truy cập

Online :14
Tuần :
Tháng :
Tổng truy cập :

Liên hệ

VAN THỞ
 
VAN THỞ
Model : KSBB(AL) Giá: 46.060.000 đ
Model : KSBB(WCB) Giá: 41.624.000 đ
Model : KSBB(CF8) Giá: 35.046.000 đ
Model : KSBG & KSGS Giá: Liên hệ
Model : KSBBJ & KSBJS Giá: Liên hệ
 
BÌNH NGĂN TIA LỬA
 
BÌNH NGĂN TIA LỬA
VAN XẢ KHẨN CẤP
 
VAN XẢ KHẨN CẤP
Model : KSES Giá: Liên hệ
Model : KSESV Giá: Liên hệ
Model : KSEVK Giá: Liên hệ
 
NẮP ĐẬY & THIẾT BỊ LẤY MẪU
 
NẮP ĐẬY & THIẾT BỊ LẤY MẪU
Model : KSGH Giá: 28.231.000 đ
Model : KSGE Giá: Liên hệ
Model : KSSD Giá: Liên hệ
Model : KSSD-A Giá: Liên hệ
 
VAN HỒI LƯU AN TOÀN
 
VAN HỒI LƯU AN TOÀN
Model : KSF-8 / 8R Giá: Liên hệ
Model : PRD 1 Giá: Liên hệ
Model : 401111D-CS-M1-6-1 Giá: 192.926.000 đ
Model : HIGH PERFORMANCE Giá: Liên hệ
 
VAN GIẢM ÁP/ĐIỀU ÁP
 
VAN GIẢM ÁP/ĐIỀU ÁP
VAN ĐIỀU KHIỂN
 
VAN ĐIỀU KHIỂN
Model : ECOTROL® 8C / 6N / 6H Giá: Liên hệ
Model : ARI-STEVI Pro 470 Giá: Liên hệ
Model : AGVB Giá: Liên hệ
 
VAN CỬA
 
VAN CỬA
Model : VAN CỬA Giá: Liên hệ
Model : RIGAU Giá: Liên hệ
Model : 3D-GAT-1 Giá: Liên hệ
Model : FH Giá: 292.500 đ
 
VAN CẦU
 
VAN CẦU
Model : Globe Stop Giá: Liên hệ
Model : ETM-GLO-PN16 Giá: 1.619.200 đ
Model : BOA-H Giá: 2.266.000 đ
 
VAN BI
 
VAN BI
VAN MỘT CHIỀU
 
VAN MỘT CHIỀU
Model : WEF-CHE1 Giá: Liên hệ
Model : JOECHEPN161 Giá: Liên hệ
Model : VSCORIEF Giá: Liên hệ
 
THIẾT BỊ LỌC
 
THIẾT BỊ LỌC
Model : Bộ lọc Duplex Basket Strainers Giá: Liên hệ
Model : BASKET STRAINER Giá: Liên hệ
Model : LỌC Y THÉP Giá: Liên hệ
 
BẪY HƠI
 
BẪY HƠI
Model : AF3N Giá: Liên hệ
Model : J3SX Giá: Liên hệ
Model : A3N Giá: Liên hệ
 
BƠM NƯỚC NGƯNG
 
BƠM NƯỚC NGƯNG
Model : GT10 Giá: Liên hệ
Model : GT10L Giá: Liên hệ
Model : GT14 Giá: Liên hệ
Model : GT14M Giá: Liên hệ
 
VAN DAO
 
VAN DAO
Model : SS-KNIFE Giá: Liên hệ
Model : EX (SER.10) Giá: Liên hệ
Model : CS-KNIFE Giá: Liên hệ
Model : KNIFE Giá: Liên hệ
 
VAN MÀNG
 
VAN MÀNG
Model : V14MHFTF1 Giá: Liên hệ
Model : 430NB-CR-040A-J05KFF Giá: Liên hệ
Model : DFPF Giá: Liên hệ
Model : V14MHCTF1 Giá: Liên hệ
 
VAN ĐIỆN TỪ
 
VAN ĐIỆN TỪ
Model : DP10 Giá: 5.856.000 đ
Model : DP12/DP12-C Giá: Liên hệ
Model : NP13 Giá: Liên hệ
Model : DP-16, DP-18 Giá: Liên hệ
 
VAN PHAO
 
VAN PHAO
Model : LP8N-F Giá: Liên hệ
Model : SERIES 8000 Giá: Liên hệ
VAN KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ
 
VAN KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ
VAN XÃ TRÀN
 
VAN XÃ TRÀN
Model : WEF-DEL1 Giá: Liên hệ
Model : TYC-DEL-1 Giá: Liên hệ
Model : TYC-DEL-2 Giá: Liên hệ
VAN BÁO CHÁY
 
VAN BÁO CHÁY
Model : WEF-ALR2 Giá: Liên hệ
BẪY KHÍ
 
BẪY KHÍ
Model : JA3-16 Giá: Liên hệ
Model : JAF5-16 Giá: Liên hệ
VAN CHỐNG BÚA NƯỚC
 
VAN CHỐNG BÚA NƯỚC
VAN XẢ KHÍ
 
VAN XẢ KHÍ
Model : KSBJ-D Giá: Liên hệ
Model : 9709 Giá: Liên hệ
Model : VA Giá: Liên hệ
 
TÁCH NƯỚC
 
TÁCH NƯỚC
Model : YSS-100 Giá: Liên hệ
VAN GÓC
 
 VAN GÓC
Model : VGEMHUEFA Giá: Liên hệ
Model : YAN-1F Giá: Liên hệ
Model : CA Giá: Liên hệ
VAN CÂN BẰNG
 
VAN CÂN BẰNG
Model : 1209 - 1210 Giá: Liên hệ
KHỚP NỐI CAO SU
 
KHỚP NỐI CAO SU
Model : SING-TWI-RUB1 Giá: Liên hệ
Model : SING-TWI-RUB2 Giá: 1.072.500 đ
Model : SING-TWI-RUB3 Giá: Liên hệ
 
VAN NÊM
 
VAN NÊM
VAN 3 NGÃ
 
VAN 3 NGÃ
Model : Three-way service valve Giá: Liên hệ
VAN PHỦ KÍN KHÍ NITƠ
 
VAN PHỦ KÍN KHÍ NITƠ
Model : DST-100 Giá: Liên hệ
Model : DST-200 Giá: Liên hệ
VAN HÚT VÀ XẢ KHÍ
 
VAN HÚT VÀ XẢ KHÍ
ĐĨA NỔ
 
ĐĨA NỔ
Model : KSRO Giá: Liên hệ
ĐẦU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN
 
ĐẦU ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN
Model : ELEC­TRIC AC­TUA­TORS Giá: Liên hệ
Model : EXS200 Giá: 20.355.000 đ
LO XO CHỐNG RUNG
 
LO XO CHỐNG RUNG
Model : PT-MOUNT Giá: Liên hệ
Model : PTM-D Giá: Liên hệ
Model : PTM-C Giá: Liên hệ
Model : PTM-A, A2, A3 Giá: Liên hệ
Model : PTH-S Giá: Liên hệ
 
ĐẦU ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC
 
ĐẦU ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC
Model : HY­DRAU­LIC AC­TUA­TORS Giá: Liên hệ
Model : JDP1 Giá: Liên hệ
 
ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT
 
ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ
 
ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ
Model : TEMPERATURE GAUGE Giá: Liên hệ
Model : BIMETALLIC THERMOMETER Giá: Liên hệ
Model : INDICATING THERMOMETER Giá: Liên hệ
Model : GLASS THERMOMETER Giá: Liên hệ
Model : T110-T120 Giá: Liên hệ
 
GIOĂNG ĐỆM KÍN
 
GIOĂNG ĐỆM KÍN
Model : 9000 Giá: Liên hệ
Model : AFM-100 Giá: Liên hệ
Model : HNA-100 Giá: Liên hệ
Model : BELPAGRAF SR Giá: Liên hệ
Model : TNKL7007 Giá: 915.000 đ
 
BU LÔNG ĐAI ỐC
 
BU LÔNG ĐAI ỐC
Model : HYD1 Giá: Liên hệ
Model : DYN2-A194GR7 Giá: Liên hệ
Model : DYN3-A320GRL7 Giá: Liên hệ
Model : DYN3-A194GR2H Giá: Liên hệ
 
ỐNG COMPOSITE
 
ỐNG COMPOSITE
Model : DOLPHINFLEX RED Giá: Liên hệ
Model : ALFAGOMMA Giá: Liên hệ
Model : GAS2 Giá: Liên hệ
Model : DOLPHINFLEX YELLOW Giá: Liên hệ
 
ỐNG GIÃN NỞ PTFE
 
ỐNG GIÃN NỞ PTFE
VAN & ỐNG NHỰA
 
VAN & ỐNG NHỰA
Model : BFFX Giá: Liên hệ
Model : HP-PVC Giá: Liên hệ
Model : PVC Giá: Liên hệ
Model : HI-PVC Giá: Liên hệ
VAN & THIẾT BỊ PCCC
 
VAN & THIẾT BỊ PCCC
Model : DH6i Giá: Liên hệ
Model : FCA & FCA-S Giá: Liên hệ
PHỤ KIỆN
 
PHỤ KIỆN
Model : DIGITAL POSITIONER 827 Giá: Liên hệ
Model : WPS120-1 Giá: Liên hệ
Model : WATERFLOW DETECTOR Giá: Liên hệ
Model : FLANGES Giá: Liên hệ
 
ĐẦU NỐI
 
ĐẦU NỐI
Model : GAS1 Giá: Liên hệ
Model : IHA15 Giá: Liên hệ
Model : IHA3 Giá: Liên hệ
Model : IHA4 Giá: Liên hệ
 
BƠM
 
BƠM
Model : nina Giá: 55.000 đ
Model : LK-32VC Giá: Liên hệ
Model : MX-F403 Giá: Liên hệ
Model : EK_A0029_09 Giá: Liên hệ
Model : EWN-A_E0050-03 Giá: Liên hệ
 
CẦN XUẤT
 
CẦN XUẤT
Model : GAS6 Giá: Liên hệ
Model : GAS7 Giá: Liên hệ
Model : GAS8 Giá: Liên hệ
Model : GAS9 Giá: Liên hệ
Model : GAS10 Giá: Liên hệ
 
Thương hiệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH
zalo
Nhận báo giá